Septin 9无创大肠癌早期筛查,仅需1管血,轻松筛查大肠癌风险

日期:2020-09-11 / 来源:艾诺健康体检中心  合肥美年特别推出
  「结直肠癌无创早期筛查」超值活动!